Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số hộ kinh doanh tại lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) và phát hiện nhiều vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.